ŠTUDENTSKÉ BÝVANIE| BRNO

Návrh nového internátu pre študentov VUT v Brne v blízkosti Fakulty architektúry na Poříči. Základnou úlohou bolo využitie 70 m dlhej parcely a návrh objektu, ktorý sa  prispôsobí mierke okolitého prostredia. Objekt som rozdelenila na tri hlavné funkčné celky
a to nárožie s veľkorysou dvojpodlažnou vstupnou halou, ubytovaciu časť a hostel pre náhodilých návštevníkov a turistov. Hlavná ubytovacia časť orientovaná na ulicu Poříčí je rozdelená vertikálne hmotou schodiska na 3 bloky.  Akcentom objektu je presklenné nárožie, tu sa nachádza dvojpodlažná vstupná hala a spoločenská miestnosť. V severnej časti objektu sa nachádza hostel. Izby pre študentov sú združené do jednotlivých bytov, kde zdielajú spoločenskú miestnosť a hygienické zariadenie. Študentské byty sú dvojpodlažné so spoločenskou miestnosťou na dolnom podlaží , takto sú študenti chránení pred hlukom pri nápore pred skúškovým.