NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ| SÚŤAŽ

Riešenie konceptu školy v Chýně vychádza z kompromisu urbanistického začlenenia, kontextu obce a splnenia súťažných požiadaviek. Hlavnou ideou návrhu bolo nájsť správnu cestu intervencie centra obce a vychádza z myšlienky škola - nové centrum obce. Riešenie je predovšetkým plnohodnotnou školou no i novým centrom obyvateľov obce pre oddych, šport i zábavu. 

Autor: Ing. Lukáš Hlatký, Ing. arch. Miroslava Wagenaar