BYTOVÝ DOM PRI KRÍŽI| BRATISLAVA

Návrh konceptu moderného obytného domu spočíva v maximalizácií daností okolia. Vytvorené boli komfortné byty rozličných veľkostí, pričom každý byt má obrovskú terasu a orientáciu na minimálne dve svetové strany. Výhľad z každého bytu je na Malé Karpáty ako aj Záhorskú nížinu. Poloha terás bytov je prestriedaná v každom podlaží, čo vytvára zaujímavú fasádnu hru. Parter domu je rozčlenený na menšie priestory na prenájom. Parkovanie je v dvoch úrovňach podzemných garáži a tak nezaťažuje bezprostredné okolie navýšením statickej dopravy.

Autor: Ing. arch. B. Hantabal, Ing. arch. Miroslava Wagenaar, Archikód