BYTOVÝ DOM KONĚVOVA| PRAHA

Polyfunkčný dom Koněvova dopĺňa jednu z mnohých prieluk v mestskej časti Žižkov v Prahe. Návrh člení objekt na dve hlavné objekty. Prvý objekt je orientovaný do ulice a druhý do parku Vítkov. Uličná fasáda sa svojou mierkou prispôsobuje susedným objektom avšak striedavé členenie okenných otvorov citlovo kontrastuje s pôvodnou zástavbou. Fasádny obklad je tvorený z cementovláknitých dosiek. V objekte sa nachádza 15 bytových jednotiek, penthouse a 2 mezonevové byty s výhľadom do parku. V parteri domu a na 2.NP sa nachádzajú komerčné priestory. Parkovanie je možné v troch úrovniach podzemných garáží.

Autor: Ing.arch. Peter Vavrica, Ing.arch. Martin Laho, Ing.arch. Miroslava Wagenaar