• Interiérový dizajn

  Ponúkame komplexný servis súvisiaci s návrhom interiérov od prvotného konceptu až po vypracovanie podkladov pre  realizáciu. Zameriavame sa na návrh obytných a komerčných interiérov. 

  Ideový návrh interiéru

  - obhliadka priestoru

  - dispozičné riešenie priestoru

  - 3D model - priestorový koncept interiéru

  - fotorealistické vizualizácie 


  Projekt k realizácií interiéru

  - Ideový návrh a jednotlivé časti

  - detailné výkresy (strop, pohľady, atypické detaily, kladacie plány)

  - výkresy profesií (elektroinštalácia, vododoinstalácia, VZT) 

  - detailné rozkreslenie atypov