db kancelárie| winchester house

Návrh interiéru kancelárií Deutsche Bank pre Winchester House v Londýne. Boli sme oslovení bankou s požiadavkou vypracovať návrh interiéru zasadacích priestorov za účelom možného rozšírenia poskytovaných služieb.