Deutsche Bank| Frankfurt

Návrh interiéru kancelárií Deutsche Bank v Taunusanlage vo Frankfurte. Boli sme oslovení bankou s požiadavkou vypracovať návrh interiéru pre typické podlažie kancelárií za účelom možného rozšírenia poskytovaných služieb o space planning a interiérový design.